اخلاقیات

نگاه عبدالبهاء به اخلاق بسیار خردمندانه و استدلالی و عملی است. وی اخلاق را به سه قسم فطری، ارثی و اکتسابی تقسیم می‌کند. عبدالبهاء می‌گوید کودکان و نوجوانان به تربیت و اخلاق و ادب بیش از دانش نیاز دارند.

مقالات اخیر