دربارۀ ما

«گنج پنهان» کاری جمعی و بی طرفانه، برای معرفی جنبه‌های گوناگون شخصیت و اندیشه‌های یکی از تأثیرگذارترین چهره های ایرانی در دو سدۀ گذشتۀ ایران و جهان به نام «عبدالبهاء» است.این وب‌سایت و دیگر رسانه‌های اجتماعی آن، به هیچ نهاد سیاسی و مذهبی وابسته نیست و هدفی جز معرّفی این شخصیت برجسته و کمترشناخته شدۀ ایرانی ندارد. تمام تلاشمان این است که در کار خود بدون سوگیری و تعصّب عمل کنیم.

    با ما تماس بگیرید