عدالت

عدالت از آرمان‌های همیشگی انسان‌ها بوده است. عبدالبهاء نیز به موضوع عدالت از چشم‌انداز الهیات، اخلاق و سیاست پرداخته است. از دیدگاه وی یکی از نشانه‌های تحقّق عدالت در جامعه، ظهور محبت میان انسان‌ها و حکمرانی مهربانی بر روابط انسانی است.

مقالات اخیر