https://ganjepenhan.com/writing/%d9%85%d8%b9%d8%b1%d9%91%d9%81%db%8c-%d9%85%d9%81%d8%a7%d9%88%d8%b6%d8%a7%d8%aa-%d8%b9%d8%a8%d8%af%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%87%d8%a7%d8%a1/

معرّفی «مفاوضات عبدالبهاء»

کتاب «مفاوضات عبدالبهاء»، گزارش «لورا کلی‌فورد بارنی» از گفتگوهایی است که در یکی از سفرهای خود در سال‌های آغازین قرن بیستم به عکا، با عبدالبهاء داشته است. محور گفتگوها، پرسش‌های لورا دربارۀ برخی مسائل الهیه، به‌ویژه مبهمات کتاب مقدّس و نیز دیدگاه دیانت بهائی درباره أهمّ مسائل دینی و فلسفی است. این پرسش‌وپاسخ‌ها بیشتر رنگ الهیات و فلسفه دارد و به دیدگاه‌های عبدالبهاء دربارۀ این مسائل می‌پردازد. این کتاب نیز در زمرۀ آثار شفاهی عبدالبهاء قرار دارد که متن آن بعد از تدوین نهائی از طرف خانم بارنی به نظر عبدالبهاء رسانده شده و وی با اصلاح و تکمیل متن، آن را برای انتشار تأیید نموده است.

«لورا کلی‌فورد بارنی» از نخستین بهائیان غربی بود که در اوایل قرن بیستم به دیانت بهائی ایمان آورد. وی از یک خانوادۀ سرشناس آمریکایی بود که در فرانسه اقامت داشت. خانم بارنی در میان ادبا و روشنفکران پاریس، شهرت داشت و همسرش «هیپولیت دریفوس» نخستین فرانسوی بود که به دیانت بهائی گروید. «هیپولیت دریفوس» نیز دانشمند و متفکّری بود که قبل از ایمان به دین جدید، به مفاهیم دینی و روحانی اعتنای چندانی نداشت؛ امّا پس از ایمان، انقلابی فکری و روحانی در او پدید آمد و با جدیّت به خدمت و نشر آراء و عقاید بهائی پرداخت. وی به دیدار عبدالبهاء در عکا رفت حتّی به ایران سفر کرد. همچنین به تحصیل زبان‌های عربی و فارسی پرداخت و آثار بهاءالله و عبدالبهاء را به زبان فرانسه ترجمه نمود. همسرش «لوراکلیفورد بارنی» نیز چندین بار به ملاقات عبدالبهاء رفت و در طی این سفرها بود که سؤالات خود را با وی در میان گذاشت و جواب‌های مقتضی دریافت نمود. در آغاز، هدف اوّلیۀ این سؤال و جواب، تألیف و نشر کتاب نبود. پاسخ‌های عبدالبهاء نیز صرفاً به جهت کنجکاوی و مطالعات شخصی او بیان شد؛ امّا چون این پاسخ‌ها جمع‌آوری گشت خانم بارنی به این نتیجه رسید که حیف است دیگران از آنها محروم مانند؛ بنابراین به تنظیم و انتشار آن همّت گماشت. اجازۀ انتشار آن را در سال ۱۹۰۶ میلادی از عبدالبهاء دریافت کرد و متن فارسی و انگلیسی آن در ۱۹۰۸ منتشر شد. سپس همسرش، جناب دریفوس، آن را به فرانسوی ترجمه کرد. این گفت‌وگو در زمانی صورت گرفت که عبدالبهاء با انبوهی از مشکلات و گرفتاری‌ها از طرف مخالفان و مأموران عثمانی درگیر بود و محدودیت‌های جدیدی برای وی در نظر گرفته شده بود.

تصویر 1- لورا کلی‌فورد بارنی و همسرش هیپولیت دریفوس-۱۹۰۶

اگر کسی بخواهد به دیدگاه‌های فلسفی و الهیاتی عبدالبهاء دربارۀ مباحث گوناگون پی ببرد حتماً باید «مفاوضات» را بخواند. البتّه همۀ دیدگاه‌های وی در این زمینه در «مفاوضات» نیست ولی مهم‌ترین آنها در اینجا مطرح شده است. همچنین روش تفسیری عبدالبهاء در تفسیر متون مقدّس ادیان گذشته را در این کتاب می‌توان دید و بررسی نمود. البتّه چون گفتگوکننده با پیش‌زمینۀ دو دین یهودی و مسیحی مبهمات خود را از «کتاب مقدّس» مطرح نموده، طبعاً مباحث خاص قرآنی یا دیانت زرتشتی در اینجا نیامده است.

مباحث «مفاوضات» دربارۀ خدا و چگونگی آفرینش هستی، روح و جهان پس از مرگ، پیامبران و کیفیت هدایت روحانی و اخلاقی بشر، دین و تغییر و تحوّلات ادیان در طول تاریخ، طبیعت و رابطه‌اش با خدا و انسان، ماهیت انسان و جایگاه وی در جهان هستی، معرفت انسانی و حدود و امکانات آن برای کشف حقیقت، علم و عقل و رابطه‌شان با دین، اخلاق و انواع آن، تعلیم و تربیت انسانی و نقش و انواع آن و بعضی مبهمات «کتاب مقدّس» و ناسازگاری‌هایی که بین متن «کتاب مقدّس» با یافته‌های علوم جدید و مبانی عقلی دیده می‌شود، مانند نظریۀ تکامل و اسطورۀ آفرینش در کتب مقدّس دینی.

روش عبدالبهاء در بحث و استدلال، متناسب با موضوع، تغییر می‌کند. اگر موضوع به متون مقدّس مربوط باشد از خود آن متون برای تفسیر مطابق با علم و عقل کمک می‌گیرد و یا با اصلْ قرار دادن بدیهیات عقلی نشان می‌دهد که ظاهر آن متن نمی‌تواند منظور اصلی باشد، بلکه باید از روش‌های تأویل و تفسیر متن (هرمنوتیک) بهره برد تا درکی درست و سازگار با علم و عقل به دست آورد. وقتی موضوع فلسفی است صرفاً از استدلال عقلی و برهانی استفاده می‌کند و برای نزدیک کردن مخاطب عام به معنای موردنظرش از تمثیل بهره می‌برد. در مباحث علمی نیز با روش استدلال جاری در علوم که استقراء است، به بحث می‌پردازد.

بیان عبدالبهاء در استدلال، موجز و کوتاه است؛ بنابراین گاه ممکن است خواننده چنین تصور کند که وی استدلال روشنی نداشته است؛ درحالی‌که وی از تکرار قضایای میانجی بین مقدّمه و نتیجه، اجتناب نموده و مستقیماً از مقدمه، استنتاج می‌کند.

این کتاب که به «گفتگوی بر سر ناهار حضرت عبدالبهاء با خانم بارنی» هم معروف است در ترجمۀ انگلیسی به «Some Answered Questions» نامیده شده است.

برای مطالعۀ این اثر عبدالبهاء به فایل ذیل مراجعه کنید:

.دنکیم لاسرا و یسررب ار نآ یدوز هب ام میت .تسا هدش لاسرا امش هاگدید

ارسال دیدگاه

حد اکثر ۵۰۰ کلمه

مقالات اخیر

محبوب‌ترین‌ها

فیلم های اخیر