https://ganjepenhan.com/%db%b2%db%b3%db%b9-%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d9%85%d8%b1%db%8c%da%a9%d8%a7/

زمانی که عبدالبهاء به آمریکا رسید، روزنامه‌های آمریکا او را “رسول صلح” نامیدند.

 رئیس دانشگاه استنفورد گفت: “او مطمئناً شرق و غرب را متحد خواهد کرد، زیرا مسیری عرفانی را با قدم های علمی و عملی طی می‌کند”. و یک روزنامه نگار مشهور نوشت: ” قشر متفکر، تردیدی ندارند که این مرد تا حد زیادی نماینده روح رو به رشد و تکامل زمان ماست.”

 او در طی ۲۳۹ روز به سرتاسر آمریکا سفر کرد و از مرزهای سیاسی، مذهبی، نژادی، طبقاتی و جنسی عبور کرد تا آمریکایی ها را با حقیقت انسان، اصول وحدت اجتماعی و بسیاری ایده های نوین که ۱۰۰سال پیشتر از زمان خود بود، روبرو کند

۲۳۹روز درآمریکا این دوره مهم از تاریخ آمریکا را به تصویر می کشد. سفر عبدالبهاء در سال۱۹۱۲ را لحظه به لحظه بازسازی می کند و آن را به زمان حال منتقل می کند

  در این مجموعه، شما عبدالبهاء را روز به روز، همانطور که آمریکایی‌های آن زمان دیدند، ملاقات خواهید کرد.

0

.دنکیم لاسرا و یسررب ار نآ یدوز هب ام میت .تسا هدش لاسرا امش هاگدید

ارسال دیدگاه

حد اکثر ۵۰۰ کلمه